PURWA WACANA

Om Swastiastu,

Desa Pakraman Pedungan memiliki pengurus yang telah di pilih pada Sabtu, 26 Maret 2011. Dengan susunan pengurus sebagai berikut: Bendesa : Drs. I Nyoman Sumantra; Penyarikan: I Nyoman Subaga ; Patengen: I Gusti Putu Loka; ; Patajuh Parhyangan : I Nyoman Jiwa Pande, S.Sos; Patajuh Pawongan : I Made Badra; Patajuh Palemahan : Ir. I Ketut Adhimastra, M.Erg; Kasinoman: I Made Suardana, SE

Om Santhi, santhi, santhi Om

08 Februari 2010

PARUM PAH 4 DESA PEDUNGAN

Parum Desa Pakraman Pedungan Pah 4 utawi Kaping 4 kamargiang ring rahina Redite 27 Desember 2009 magenah ring Gedung LPD Pedungan lantai 2. Ring galah puniki wenten makudang-kudang Kelian banjar sajebag Desa Pedungan sane ngamiletin paruman, taler paruman kaserengin olih Panitia Penggali Dana Karya Ngusabha Desa Pedungan.

Unteng parum sane kamargiang wenten pah-pahannyane sekadi inucap:

  1. Atur dane Jro Bendesa indik pamargi tri wulan sane sampun lintang
  2. Atur suksma saking Jro Bendesa ngenenin pamargi pujawali ring Kahyangan Tiga sane sampun lintang lan Pacaruan sasih ke-6
  3. Rencana sane jaga kamargiang ring tri wulan sane jagi rawuh

- Kaping ajeng dane Jro Bendesa nguningayang pariindikan pamargi sajeroning tigang sasih lintang (Oktober – November – Desember), minakadi ipun: Ngamecikang Tugu ring Paketekan (Renovasi Pelinggih Marga Tiga ring Setra Pedungan) ngangge prabiya sane kamedalang saking LPD lan Dana wantuan Sangawerat/Pemerintah. Pinaka ulati saking sangawerat ring utsaha pelestarian budaya (ajeg Bali), Pemerintah saking Provinsi Bali ngamedalang wantuan mantuka sowang-sowang desa pakraman se-Bali akwehnyane 50 yuta. Wantuan puniki ring desa Pedungan kaanggen ngemargiang Pasraman alit-alit Sekolah Dasar akwehnyane kalih dasa yuta lan anggen ngamecikang raab wantilan pura Dalem Pakerisan akwehnyane tigang dasa yuta, sakirang-kirang dana utawi prabiya sane anggen murub ngamecikang raab wantilan puniki (santukan kebawos rehab berat) kamedalang dana saking kas desa.

- Wenten taler pamargi ngamecikang semer ring pura Dalem Pakerisan, nanging dana rawuh saking pangemong. Taler kawentenang ngamecikang semer ring pura Desa, prabiya rawuh saking pangemong lan dana sosial.

Ring bulan Oktober akweh pamargi sane kalaksanayang, rerincikan pamargine ngiring kewacen ring: klik iriki

- Ritepengan sane becik puniki ida dane Jro Bendesa taler ngaturang suksmaning manah riantukan pamargi pujawali ring Kahyangan Tiga sampun memargi becik. Siyosan ring Pujawali taler sampun kamargiang pecaruan sasih ke-6 ring perempatan agung sane kalaksanyang olih banjar Pande.

- Rencana jaga nyanggra Warsa Anyar 2010 Jro Bendesa nunas mangdane kelian sowang-sowang banjar ngenterang lan nyejegang katreptian ida dane krama banjar, utamin ipun teruna-teruni druwene.

- Wenten acara mabuat pisan sane medal saking Jro Bendesa, inggih punika indik ngamecikang organisasi pasar. Santukan sampun kasurat saking tanggal 11 Des 2009 Ketua Pasar (Siplir) sampun nenten prasida malih ngelanturang swadarman ipun. Indik puniki wantah sang sane patut ngemedalang SK nenten tyos dane Lurah. Rawuh mangkin durung wenten orti sane kajantenan.

- Taler dane jero Bendesa ngaturang suksma mantuka ring Ketua Widya Sabha lan para anggotane sane sampun ngutsahayang pisan ngemargiang pacentokan utawa UDG (Utsawa Dharma Gita). Utsahane punika sampun ngamolihang juara lan ring Ngewacen Sloka tingkat remaja/dewasa polih galah nyarengin pacentokan ketingkat Nasional.

- Ring galah paruman puniki, taler kawentenang atur saking Pengawas LPD inggih punika Drs. I G P Loka, sane mawosang indik waneng utawi target LPD ring warsa 2009 sampun katincepang. Nanging pamargi LPD sane jagi rawuh wantah ageng abotnyane, riantukan koprasi sane wenten ring sejebag Pedungan akwehne kirang langkung 30 unit. Duaning asapunika, mangkin, mantuka ring para kelian banjar, wenten pinunas mangdane sareng nyobyahang program LPD ring ajeng ida dane krama banjar sowang-sowang. Minakadi ipun program beli/kredit Sepeda Motor sane kalaksanayang olih LPD Desa Pedungan. Dane Ketua LPD (I Made Suardana, SE) taler nambehin indik puniki, persaingan wantah sayan abot pisan, turmaning kamulan LPD sane lami sampun kaanggen ngewangun Gedung LPD druwene mangkin. Kawentenan medal/ngeranjing kredit LPD ritepengan warsa puniki midep runtuh, niki wantah paingetan wanti-wanti lan waspada iraga sareng sami.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar